İngiltere’de IR35 Nedir ve Kontratlı Çalışanları Nasıl Etkiler?

Tam adlandırması The Intermediaries Legislation olan IR35 oldukça karmaşık ve karmaşık olduğu kadar da önemli bir konudur. Konu olmanın ötesinde, bir vergi kanunudur ve dolayısıyla İngiltere’de yaşayan ve çalışan herkes uymak zorundadır.

Bu yazımda bu konuyu seni IR35’in detaylarına boğmadan kısaca anlatacağım.

İngiltere’de kendine ait işi olan şirket sahipleri bir firmada çalışan bir kişiye göre daha az vergi öder. Buna sole trader (şahıs firması) ya da limited company (limited şirket) sahipleri de dahildir ki İngiltere’ye Ankara Anlaşması ile gelen herkes ya sole trader ya da limited company sahibi kişilerdir.

Ayrıca, bu kişiler kendi işlerinin sahibi oldukları için National Insurance Contribution ödemezler. Bunu sadece eğer yanlarında birilerini çalıştırıyorlarsa çalıştırdıkları bu kişiler için öderler.

İngiltere’de bazı şirketler bu durumdan faydalanmak için kendine ait şirketi olan kişileri normal bir çalışan olarak istihdam ederler. Bunu yaparken istihdam ediyorum demezler ve onlara bir çalışan kontratı yapmazlar.

Self-Emoloyed yani kendi işinin sahibi birini bir umbrella company üzerinden işe alırlar ve böylece o çalışan için National Insurance Contribution ödemek zorunda kalmazlar. Ayrıca, bir employee kontratı yapmadıkları için de benefitler gibi bir sürü sorumluluktan kurtulmuş olurlar.

Burda umbrella company ile adlandırılan şirket türü büyük bir ana şirket anlamındadır ve kendi altında yüzlerce eleman çalıştırır. Fakat bu çalışanlar normal bir işte çalışıyor olmaktan çok sadece bu ana şirketin bordrosundadır ve bordro, muhasebe, vergi vs. gibi konular anlamında bir bağlılık sözkonusudur.

Ortada işe gidip gelme durumundan çok resmi olarak bir şirkete bağlı olma fakat farklı müşterilere, farklı yerlerde, farklı şartlarda, farklı gelir modelleri ile hizmet veren yüzlerce hatta binlerce çalışan sözkonusudur.

Bu Yazı da Hoşunuza Gider ===>  İngiltere'de Ortalama Maaş Ne Kadardır?

Burda umbrella şirketin yaptığı kurnazlık self-employed olan birini yani sole trader (şahıs şirketi )ya da limited company (limited şirket) sahibi birini bir çalışan olarak işe almadan onu tam zamanlı çalıştırmak, adeta bir çalışan gibi bünyesine katmaktır. Bu yapılana disguised employement yani gizli işçi olma denir.

İşte İngiltere Vergi Kurumu (HMRC) gizli işçiliği engellemek için IR35 getirmiş ve kimlerin IR35’e dahil olduğunun çerçevesini çizmiştir. IR35’e dahil olanlar kendi işlerine sahip olsalar bile aynen bir çalışan kadar vergi öderler.

Bu da %25 civarında daha fazla vergi ödemek anlamına gelirki büyük paradır. Ayrıca National Insurance Contribution ödemeleri de sözkonusudur ve bunu ya kendi işine sahip olan ya da onu çalıştıran umbrella company ödemek durumundadır.

Burda Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelen sözleşmeli çalışanları (contractor) ilgilendiren kısım IR35’e dahil olmamaya dikkat etmeleridir.

Normalde IR35’e dahil olmak bir seçim değil, bir kurallar bütününün sonucu verilen bir karardır. Ankara Anlaşması ile gelenler IR35 kapsamında değildir. Fakat eğer bir iş ya da proje teklifi alırsanız ve sana işi ya da projeyi teklif eden şirket bir umbrella company ise ya da sizdenIR35 kapsamında çalışmanızı isterse bunu kabul etmemelisiniz.

Bu durumlarda mutlaka muhasebecinize danışın ve self-employed olmanızı engelleyecek durumlardan kaçının. Self-emloyed olmanızı engelleyecek her durum hem National Insurance Number (NINo) almanızı zorlaştırır. Hem vize uzatmada zorluklarla karşılaşmanıza yol açar hem de daha fazla vergi ödersiniz.

Fazla vergi ödemesinin yanında sizin niyetiniz verginizi tam ödemek bile olsa eğer sizi işe alan umbrella company vergisini tam ödemediği için ceza alırsa sizin de ceza alma ihtimaliniz ortaya çıkar. Bu da sizi her konuda sıkıntıya sokabilecek bir durumdur.

Bu Yazı da Hoşunuza Gider ===>  İngiltere'de Size Bağlı Vizesi Olan Eş ve Çocuklarınızın Durumu
Bu yazıyı beğendiniz mi?
ingiltereonline.com eposta listesine katılın, yeni yazı ve duyurulardan haberdar olun!
Eposta Listesine Katılmayı Onaylıyorum